Counter Strike Bots

CS Bot 14 MB
ZBot 5 MB
PodBot (CS 1.5) 2 MB

Instalimi:
CS Bot:
Instalo ne "cstrike":
Steam: Steam/SteamApps/Useri Juaj/counter-strike/cstrike
NoSteam: Valve/cstrike

ZBot: Instalo ne "cstrike":
Steam: Steam/SteamApps/Useri juaj/counter-strike
NoSteam: Valve

Komandat:

Ja disa komanda qe nevoiten per ne console:

bot_add  - Shto bota.
bot_add_ct - Shto bota ne CT.
bot_add_tr - Shto bota ne Terror.
bot_kill - Mbyt Botat.
bot_difficulty 0 - Botat beni Easy.
bot_difficulty 2 - Botat beni Normal.
bot_difficulty 3 - Botat beni Hard.
bot_difficulty 4 - Botat beni Expert.
bot_kick - Hiq botin nga loja.
bot_kick x - Ben kick botin. Kjo "x" sheno emri e botit.
bot_knives only - Botat gjith me thika.
bot_pistols_only - Botat gjith me pistola .
bot_snipers_only - Botat gjith me snajpa.
bot_all_weapons - Botat gjith me arma.
bot_allow_shield x - 1 mundëson bot të përdorin mburojë. 0 nuk lejon.